Kızlık Zarı Yapısı

Kızlık Zarı Yapısı 4

Tıp dilinde Latince Hymen olarak adlandırılan ve Yunan mitolojisinde evlilik tanrısına verilen isimlendirilen kızlık zarı, vajen girişinden 1,5 cm içerde bulunmaktadır. İnce bir perde görünümüne sahip olan kızlık zarının ortasında adet kanının akabilmesini mümkün kılan bir deliğe sahip bulunmaktadır. Vajina girişini tamamen kapatmayan zarda bulunan deliğin şekline göre kızlık zarı tiplendirmesi yapılmaktadır. Hemen her bir kadında yeri ve görünümü farklı olan kızlık zarı, zar yapısı ve şekline göre ilk ilişkide gelen kan miktarında da değişkenlik göstermektedir. Kızlık zarının vücut içerisinde herhangi bir işlevi yoktur.

 

Bir organ olarak tanımlanmayan kızlık zarının en önemli görevi bebeklikten ergenliğe geçiş dönemlerinde vücuda vajinal yolla girmesi muhtemel mikropların engellenmesidir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, ülkemizde de sosyal ve kültürel bir öneme sahip bulunan kızlık zarı, cinsel ilişkide bekâretin sembolü olarak görülmektedir. Kızlık zarının bozulmamış olması kadının daha önce hiçbir erkekle cinsi münasebete girmediği şeklinde değerlendirilirken, ilk gece kanama olmaması, kadının daha önce bir erkekle cinsel ilişkide bulunduğunun kanıtı olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı birçok kadın zaman içinde yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

 

Dünyada birçok toplumda ve kültürde kızlık zarı büyük öneme sahiptir. Kızlık zarına verilen bu önemin nedeni, bekaret ile doğrudan ilişkilendirilmesidir. Tamamen yanlış olsa da kızlık zarı yırtılmış olan kadınlar toplumda evlilik dışı cinsel birleşme yaşamış olarak kabul edilirler. Bu yüzden kadınlar bu tür toplumlarda zor zamanlar yaşarlar. Kızlık zarı  yapısının bilinmemesinden kaynaklanan bu durumdan dolayı birçok toplumda kadının hayatına da son verilebilir.Kızlık zarının yapısı günümüzde artık çok iyi biliniyor. Bu yüzden birçok toplumda da düşünce bazında olumlu değişimler yaşanıyor.

 

Latincede Hymen olarak isimlendirilen kızlık zarı, her kadında farklı bir yapıya sahiptir. Nasıl ki dünya üzerine her insan parmak izi farklı ise aynı şekilde Kızlık zarı yapısı her kadında farklıdır.

 

Kızlık zarının yapı olarak her kadında farklı olsa da, fonksiyonu hakkında tartışmalar devam ediyor. Yaygın olan görüşe göre, vajinanın girişinde bulunan kızlık zarı, vajinanın içine yabancı cisimlerin girmesini önlüyor olabilir.

 

Kızlık zarının görünümü mukozayı andıran ve vajina duvarının devamı niteliğindedir. Aslında zara doku demek daha doğru olur. Genel olarak her kadında vajinanın 1–1,5 cm gerisinde bulunur. Vajinanın küçük dudaklarına bağlı yapışık halde bulunur.

 

Cinsel birleşme sırasında kızlık zarı yırtılır ve kanama meydana gelir. Kanamanın miktarı ve şiddeti hafiftir. Ancak bazı kızlık zarı yapılarında kanama daha şiddetli olabilir. Genelde kalın ve girintili yapıya sahip olan kızlık zarlarında bu problem yaşanır.

 

Kızlık Zarı Yapılarında Görülen Değişiklikler

 

Tüm kadınlarda aynı işleve sahip olmasına rağmen, kızlık zarı yapısı ve vajen içerisinde konumlandığı yer bakımından farklılıklar göstermektedir. Kızlık zarı en sık görülen şekliyle adet kanamasının ve vajinal salgıların akışına olanak sağlayan bir deliğe sahip bulunan yarı esnek ince bir yapıya sahip bulunmaktadır. Ancak bu yapı bazı kadınlarda çok daha sert veya daha esnek olabilmektedir. Kalın bir yapıya sahip olan kızlık zarı bazen cinsel ilişkiyi olanaksız kılarken, olağandan daha esnek yapıdaki kızlık zarları cinsel ilişkide yırtılamadığı için kan gelme durumu oluşmamaktadır. Bu tür hallerde ortaya çıkan sorunlar bazen aile yapılarının dağılmasına bile etki etmektedir. Jinekolojik muayenelerde bireyin yaşadığı bölge, kalıtımsal özellikler gibi unsurlara bağlı olarak birbirinden farklı zar çeşitleri tespit edilmiş bulunmaktadır.

 

Kızlık Zarı Çeşitleri

 

Annüler Hymen: yuvarlak halkalı bir yapıya sahip olan bu tür kızlık zarları, en sık rastlanan zar tipidir.  Görülme oranı yaklaşık olarak %70 ila 95 olan annüler hymen, vajina girişinde olup, ortasında halka şeklinde bir deliğe sahiptir. Bazı durumlarda ortadaki delik olağandan daha geniş ve esnek olabilmekte, böyle durumlarda kanama meydana gelmemektedir.

 

Deliksiz Kızlık Zarı( imperfore Hymen): Bu tür kızlık zarlarında nadiren görülmekle birlikte doğuştan delik bulunmamaktadır. Özellikle adet dönemlerinde kanın dışarı çıkmaması sebebiyle iç organlarda kan birikmesine sebep olan bu durum, çok şiddetli ağrılarla bireyin önemli sağlık sorunları yaşamasına sebep olabilmektedir. Henüz adet görmemiş 15 yaş altı kızların mutlaka jinekolojik muayene görmesi, bu tür kızlık zarına sahip oldukları takdirde ufak bir operasyonlar kızlık zarlarını açtırmaları gereklidir. Aksi takdirde ilerleyen yaşlarda daha önemli sağlık sorunlarından mustarip olmaları kaçınılmazdır. Bu tür kızlık zarlarına yapılan operasyonlardan sonra, bireyin sosyal çevresi ve yaşamı göz önüne alınmakta, durum bildirir bekâret raporu verilerek bireyin zor durumda kalmaması sağlanmaktadır.

 

Septalı Kızlık Zarı: kızlık zarını şekil olarak ikiye bölen bir uzantıya sahiptir. Zarın orta kesiminde yer alan bu uzantı bazı kişilerde ilk cinsel birleşmenin çok zor yapılabilmesine sebep olabildiği gibi, normalden çok daha fazla kanama da görülebilmektedir. Cinsel ilişkinin mümkün olmaması durumunda kızlık zarı ve ortada yer alan septanın küçük bir operasyonla alınması gerekli olabilmektedir.

 

Yarı Septalı Kızlık Zarı: bu tür kızlık zarlarında zarın orta bölümünde ince bir zar kalıntısı mevcuttur. Bu tür kızlık zarları septalı zarlarda olduğu gibi zarı tam olarak ikiye bölmediği için cinsel ilişki çoğu zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür kızlık zarına sahip olan bireyler herhangi bir farklılık hissetmemekle birlikte, bazen kişiler kızlık zarı kenarında bir dolu parçası olduğu hissine kapıldığından söz etmektedir.

 

Tıp dilinde Latince Hymen olarak adlandırılan ve Yunan mitolojisinde evlilik tanrısına verilen isimlendirilen kızlık zarı, vajen girişinden 1,5 cm içerde bulunmaktadır.

 

Kiribirform Kızlık Zarı:  Bu tür kızlık zarlarında zarın ortasındaki delik kısmında kalbura benzer ve çok delikli bir yapı mevcuttur. Çok sık görülmeyen bu tür zarlar da ilk cinsel ilişkinin gerçekleşmesini engellemektedir. Bu tür zara sahip olan bireylerin küçük bir cerrahi müdahale sonrası zarları alınmakta, sonrasında sorunsuz bir şekilde yaşamlarına devam edebilmektedirler.

 

Labial Kızlık Zarı: Kalın ve yüksek kenarlı bir yapıya sahip olan bu tür kızlık zarında ortadaki boşluk neredeyse tam olarak kapalı bir şekilde görülür. Bu tür zarlara sahip olan kadın bireyler cinsel ilişki sırasında oldukça zorlanmakta, yoğun kanama ve ağrı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum ara sıra görülebildiği gibi, her ilişki sırasında da yaşanabilmektedir. Kısa süreli ve basit bir cerrahi müdahale sonrası ise kızlık zarı alınarak sorunlar tamamıyla ortadan kaldırılır.

 

Kresentrik Kızlık Zarı: Yarım ay görünümüne sahip bir kızlık zarı çeşididir. Kızlık zarının alt kenarının katlantı oluşturması sebebiyle bu tür bir görünüme sahiptir. Bu tür bir zara sahip olan bireyler cinsel ilişki sırasında oldukça zorlanmakta, ağrılı bir süreci yaşamak zorunda kalmaktadır. Düzenli ve sorunsuz bir cinsel birliktelik için kızlık zarının alınması gerekli olabilir.

 

Fimbriad Kızlık Zarı: Bu tür kızlık zarlarında orta boşluğun bulunduğu bölüm aşırı girintili çıkıntılı bir görünüme sahiptir. Adeta bir testere dişi görünümüne sahip olan bu tür kızlık zarları nadiren de olsa ilişki sırasında zorluk oluşturabilmektedir. Zarın yüksek kenarlı olması ve damarsal yapının yoğunluğu ilişki sırasında kanamaya ve buna bağlı ağrılara neden olabilmektedir.

 

Bazı kızlık zarları doğuştan hiçbir gelişme göstermez ve vajinal açıklığın tamamen kapalı olması sebebiyle ilişkiyi olanaksız hale getirirler. Kızlık zarlarının tanımlanması amacıyla bireylerin kendi kendilerini muayene edebilmeleri olanaksızdır. Bu tür tanımlamalar yalnızca uzman bir jinekolog tarafından yapılacak olan muayeneler sonrasında mümkün olur. Her bir kadın, zar özelliklerine bağlı olarak evlilik sonrası sorunlar yaşayacağı ihtimaline karşı mutlaka jinekolojik muayeneye başvurmalı, gerek görülmesi halinde küçük cerrahi operasyonlarla, zaman içinde sorun yaratabilmesi muhtemel tiplerdeki kızlık zarlarını aldırmalıdır.

 

Kızlık Zarı İlişki Sonucunda Mutlaka Kanar Mı?

 

Vajen girişine 1,5 cm kadar yakınlıkta bulunan kızlık zarı, normal şartlarda vajinaya herhangi bir cisim veya penis girişinde yırtılmakta ve kanamaktadır. Doğal süreç bu şekilde olmasına rağmen bazen yırtılma ve kanamanın olmaması da mümkündür. Kızlık zarlarındaki yapısal farklılıklar sebebiyle oluşan bu durum, bireyin daha önce başka biriyle ilişkiye girdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu durum çoğu zaman sadece kızlık zarının olağandan çok daha esnek olması sebebiyle yırtılmanın oluşmamış olmasından ileri gelmektedir. İlk ilişkide kanama olmamasının bir başka sebebi de, kızlık zarı üzerinde olağandan çok daha az damar bulunması halidir. Çok büyük bir oran olmamakla birlikte kadınların yaklaşık %1-2 ‘sinde esnek zar biçimi sebebiyle ilk kanama gerçekleşmez.

Bu gönderiyi paylaş